Välj vårdenhet

Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du välja din vårdenhet för icke-brådskande vård. Du kan välja din hälsovårdscentral var som helst i hela Finland. Tillsamman med din läkare kan du välja enhet för specialiserad vård där du vill få vård.