Flytta utomlands som pensionstagare (teckenspråk)

Om du som pensionär flyttar utomlands för mindre än sex månader är det vanligtvis fråga om en tillfällig utlandsvistelse och du behåller din sociala trygghet i Finland. Om du flyttar utomlands permanent upphör din sociala trygghet i Finland vanligtvis på flyttdagen. Finland kan emellertid ansvara för dina vårdkostnader om du flyttar permanent till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz och får pension utbetalad från Finland.


Flytt utomlands: som pensionär i Europa

Flytt utomlands: som pensionär utanför Europa