Läkemedel (teckenspråk)

Du kan köpa läkemedel i ett annat EU-land med ett europeiskt läkemedelsrecept. På motsvarande sätt expedierar finländska apotek recept som har skrivits ut i andra EU- och EES-länder eller Schweiz.