Så här använder du hälso- och sjukvårdstjänster utomlands (teckenspråk)

I hälso- och sjukvården i EU- och EES-länderna bemöts alla klienter jämlikt utifrån sitt vårdbehov. Du kan använda tjänsterna inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. Vården ges i enlighet med den nationella lagstiftningen.