Flytta utomlands som studerande eller forskare (teckenspråk)

Boende utomlands för studier betraktas oftast som en tillfällig vistelse. Vanligtvis behåller du din finländska sjukförsäkring under dina studier. Du kan använda hälsotjänsterna i det land där du ska studera.