Flytta utomlands som arbetstagare eller företagare (teckenspråk)

När du flyttar till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för att arbeta, flyttas du vanligtvis över till sjukförsäkringen i sysselsättningslandet. Om du arbetar (som utsänd arbetstagare) för en finländsk arbetsgivare i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz är du vanligtvis sjukförsäkrad i Finland. När du ska arbeta utanför EU, ska du ta reda på hur sjukförsäkringen och tjänsterna inom hälso- och sjukvården fungerar i mottagarlandet.