Kontakt (teckenspråk)

Om du vill ha information om byte av hälsostation eller sjukhus, eller av servicesedel, kontakta din hälsostation eller sjukvårdsdistrikt. Om din fråga gäller användningen av hälso- och sjukvårdstjänster utomlands eller planerad vård i Finland, kontakta kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.